Model de petició

Hem elaborat un model de sol·licitud d’intervenció del CEMICAL, el qual us suggerim que utilitzeu per a realitzar les vostres peticions.

Hi trobareu la informació relativa a les dades i la documentació que ens heu d’aportar per tal de poder iniciar una conciliació o una mediació.

Un dels principis que informen els tràmits per a la resolució de conflictes és el de celeritat. Per això, i també per donar un tractament preferent als mitjans electrònics en els procediments que tramitem, la nostra comunicació amb les parts peticionàries la realitzarem a través del correu electrònic. Per tal de garantir el bon funcionament d’aquest mitjà, és imprescindible que hi feu constar la vostra adreça de correu electrònic als efectes de notificacions.

Podeu igualment utilitzar aquest mateix mitjà per a presentar la vostra sol·licitud d’intervenció del CEMICAL. Per fer-ho, cal que signeu l’escrit i, posteriorment, l’escanegeu i ens el remeteu a la nostra bústia: cemical@diba.cat.