Organització

La Junta de Govern

La Junta de Govern és l'òrgan de gestió i administració superior i està constituïda per sis membres, designats així:

President

 • Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella

Vocals:

Titulars:

 • Sr. Rafael de Yzaguirre i Pabolleta (Associació Catalana de Municipis)
 • Sr. Xavier Garcés Trillo (Federació de Municipis de Catalunya)
 • Sr. Carles Pellejero Gómez (Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO)
 • Sr. Jordi Pericàs Torguet (Diputació de Barcelona)
 • Sr. Carles Villalante i Sirvent (Federació de Serveis Públics de la UGT)

Suplents:

 • Sr. Carlos Cordón Núñez (Federació de Municipis de Catalunya)
 • Sr. José Antonio Fernández Cáceres (Federació de Serveis Públics de la UGT)
 • Sr. Albert Guilera i Planas (Associació Catalana de Municipis)
 • Sra. Lola Miró Folgado (Diputació de Barcelona)
 • Sra. Mercedes Paredes Durán (Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO)

El president

Ostenta la representació del Consorci i és designat per la Diputació de Barcelona:

Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella

La Junta de Mediació i Conciliació

És un òrgan tècnic consultiu.

Presidenta

 • Sra. Lola Miró Folgado

Vocals:

El director gerent

Nomenat per la Junta de Govern a proposta del President:

Sr. Joaquim Valls Arnau