Clàusula de remissió al CEMICAL

 

Suggerim dos possibles redactats de la clàusula de remissió al CEMICAL, que podeu incorporar en el conveni i en l'acord sobre condicions de treball.

  • En cas de desacord en el si de la comissió de seguiment, ambdues parts plantejaran la discrepància davant el Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL), mitjançant els procediments que aquest té establerts.
  • En cas de desacord en el si de la comissió de seguiment, ambdues parts podran plantejar la discrepància davant el Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL), mitjançant els procediments que aquest té establerts.