Formulari de contacte

Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari resulten necessàries per al desenvolupament de l'activitat institucional pròpia del CEMICAL, i seran tractades pel CEMICAL amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, amb el vostre consentiment i en compliment d'una missió efectuada en interès públic de difusió de les activitats del Consorci. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades,  en els termes previstos a la legislació vigent, enviant un missatge de correu electrònic a cemical@diba.cat.

També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.