El consorci

  • El CEMICAL es constituí el mes de setembre de 1993 com una entitat pública de naturalesa associativa integrada per la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors (FSP-UGT) i la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres (FSC-CCOO).

  • El CEMICAL intervé, a petició de les parts, per trobar vies de solució mitjançant procediments fixats de mutu acord, en els conflictes laborals o les controvèrsies que es produeixen en l'àmbit local.

  • El CEMICAL promou l'estudi, la formació, la investigació i el progrés en les relacions del personal al servei de l'Administració local i les entitats que en formen part, així com també un marc de coneixement mutu i d'intercanvi d'experiències entre la representació d'aquestes i la del personal.

  • Tots els serveis que prestem són gratuïts.