Codi de legislació

Codi bàsic

Codi bàsic per a la gestió del personal al servei de l'Administració local

 

 

formulari de sol·licitud

Som conscients de la necessitat de disposar d'una eina com aquesta, per part de les persones que han d'operar amb normes jurídiques en l'àmbit del personal, en el qual es dóna una situació de gran complexitat i de freqüents reformes legals.

El nostre Codi consisteix en una compilació de la normativa essencial consolidada d'aplicació tant al personal funcionari com laboral al servei de l'Administració local.

El Codi consta de 81 normes que actualitzem de manera permanent, incorporant al text originari totes les modificacions legals expresses (les quals apareixen relacionades en la primera pàgina de cada norma, sota el títol).

La majoria de normes s'ofereixen a text complet. Quan són de caràcter general, però, oferim només una selecció dels preceptes que es refereixen a l'àmbit de personal.

Els textos estan en format pdf. Cada nova incorporació o modificació es comunica individualment per correu electrònic i es tramet el nou text.

Si presteu serveis a l'Administració pública i desitgeu obtenir gratuïtament un exemplar de l'edició impresa del Codi (que es presenta en un arxivador amb anelles) només cal que ompliu el formulari.