Principis

Principis que informen els tràmits per a la resolució de conflictes i discrepàncies:

  • celeritat
  • gratuïtat
  • instància de part
  • immediació
  • imparcialitat
  • contradicció
  • legalitat