Seminari de Relacions Col·lectives 2023

Data
26/09/2023 - 19/12/2023
Horari
9.30 a 13.30 hores 26 de setembre, 27 d’octubre, 21 novembre i 19 de desembre 2023
Lloc

El seminari se celebrarà en format híbrid, presencialment des de l‘auditori de la UPF-BSM (Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra), i en streaming per mitjà de la plataforma Zoom.

Persona de contacte
Laura Gálvez Pons Via Laietana, 33, 6è. 08003 Barcelona.
Adreça
Auditori de la UPF-BSM C/Balmes, 134
Població
Barcelona
Codi Postal
08008
Telèfon
93 310 44 04
Correu electrònic
l.galvez@fmc.cat
Organitza
Federació de Municipis de Catalunya. Hi col·labora: CCOO i UGT
Inscripció
Gratuït
Requisits d'accés
Inscripció per mitjà del formulari (nombre de places limitat)
Descripció

26/09/23  LA LLEI 2/2023. LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES QUE INFORMIN SOBRE INFRACCIONS NORMATIVES I DE LA LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ

9.30 h El concepte d’integritat a l’actuació de l ’Administració Local. La integritat com a eina per transformar l ’Administració Pública. Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid

11.00 h L’aplicació de la Llei 2/2023 a les administracions locals. Anàlisi del nou marc jurídic. Óscar Roca Safont, director de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

12.00 h Taula rodona: Els sindicats com a subjectes obligats per la Llei 2/2023. Amb la participació de representants del sindicats de CCOO i UGT.

27/10/23 LES POLÍTIQUES SOBRE IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ

9.30 h Els plans d’igualtat de gènere: obligacions envers les administracions locals. Mònica Gelambí Torrell, experta en polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit local

11.00 h Les eines per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. Carolina Gala Duran, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

12.00 h L’impacte de la Llei 15/2022, sobre Igualtat de tracte i no discriminació i, en concret, la no discriminació per raó de malaltia, condició de salut o estat serològic. Joan Agustí Maragall, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

21/11/23 L’APLICACIÓ DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL A L’ÀMBIT JURÍDICO-LABORAL

9.30 h Una aproximació a la intel·ligència artificial i els neurodrets o drets de la ment inconscient. Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

11.00 h Biometria i sistemes automatitzats de reconeixement d’emocions. Implicacions jurídicolaborals. Ana Belen Muñoz Ruiz, professora Titular Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universidad Carlos III Madrid.

12.00 h Dret europeu en matèria d’intel·ligència artificial i drets fonamentals al treball. Pilar Rivas Vallejo, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona.

19/12/23 SOBRE L’OCUPACIÓ PÚBLICA: UNA REFLEXIÓ SOBRE LA CARRERA PROFESSIONAL I LES LLEIS DE FUNCIÓ PÚBLICA

9.30 h La carrera professional. El creixement en el lloc de treball basat en les evidències deriva des del seu desenvolupament. Mikel Gorriti i Bontigui, responsable de Recursos Humans de la Direcció de la Funció Pública del Govern basc.

11.30 h Una reflexió general, i crítica, sobre les lleis de funció pública. Rafael Jiménez Asensio, catedràtic acreditat de Dret Constitucional i consultor de les administracions públiques 

 

Lola Miró Folgado Directora del Seminari Directora del Servei de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona

 

El termini d’inscripció finalitza a les 15.00 h del dia 19 de setembre de 2023.Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció de les inscripcions. 

 

Certificat Es lliurarà un certificat a qui acrediti l’assistència a més del 80%.