Recull de notícies d'actualitat

ActualidadPodeu cercar entre un recull de les notícies més destacades en matèria laboral, econòmica i de recursos humans, publicades per diferents mitjans de comunicació i ordenades per data de publicació. A més, us oferim l'accés a la darrera "Actualitat" que s'ha tramés per correu electrònic a les persones usuàries que ho han sol·licitat.