Agenda d'activitats

L'Agenda és l'espai on es recullen els actes (jornades, conferències, cursos...) que poden resultar d'interès per als nostres agents.