Petició del Codi bàsic de legislació i publicacions digitals

Sol·licito rebre gratuïtament
* publicacions digitals
** convocatòries als actes de presentació dels llibres del CEMICAL

Protecció de dades

Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari resulten necessàries per al desenvolupament de l'activitat institucional pròpia del CEMICAL, i  seran tractades pel CEMICAL amb l'única finalitat de donar resposta a la vostra subscripció en aquests butlletins electrònics i valorar-ne el resultat, amb el vostre consentiment i en compliment d'una missió efectuada en interès públic de difusió de les activitats del Consorci. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades,  en els termes previstos a la legislació vigent, enviant un missatge de correu electrònic a cemical@diba.cat.

També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.