Taller de gestió de processos selectius (20016/2024-1) (Curs en línia de 10 hores)

Data
12/09/2024 - 26/09/2024
Horari
Videoconferències: 12, 19 i 26 de setembre de 9.00 a 12.00h
Lloc
Curs en línia. Internet
Persona de contacte
Miriam Castelltort Domingo
Organitza
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Inscripció
Gratuït
Preu
Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP
Requisits d'accés
Inscripció Prèvia
Descripció

Presentació

L'objectiu d'aquest taller és identificar els elements claus per gestionar un procés selectiu amb seguretat jurídica, mostrant els errors més freqüents que es donen en aquesta mena de processos, incorporant bones pràctiques de funcionament per l'òrgan.

Objectius

1. Identificar els elements claus per garantir l'èxit d'un procés selectiu públic.

2. Clarificar el funcionament del tribunal, que pot i que no pot fer. Com preparar les proves.

3. Definir el marc de relacions i els drets de les persones participants, que tenen dret a demanar i veure.

4. Elaborar actes que donin seguretat al procés.

Persones destinatàries

Personal tècnic i administratiu de les unitats de recursos humans dels ens locals que hagin d'organitzar i portar a terme processos selectius.
Recomanable tenir coneixements previs de com funciona un procés selectiu d'oferta pública

Programa

1. Els elements previs a la gestió del procés selectiu d'oferta pública   
1.1. Les bases com columna vertebral del procés
1.2. L'elaboració del temari
1.3. La tria de les proves
1.4. Bones pràctiques que eviten problemes durant la gestió del procés selectiu

2. El tribunal
2.1.Constitució i comunicació amb l'òrgan selectiu
2.2.Regles de funcionament i límits
2.3.Com treballar les proves amb el tribunal
2.4.La correcció de les proves i les valoracions
2.5 El rol a les entrevistes
2.6. L'atenció a les persones participants

3. La gestió del procés selectiu
3.1. L'ordre i la custodia de les proves.
3.2. El dia de les proves: que cal demanar, com ha de funcionar, problemes amb els que ens podem trobar i la seva gestió.
3.3. Petició d'informació de les persones participants i la comunicació amb les persones candidates
3.4. La valoració de mèrits: problemàtiques i esmenes
3.5. El període de prova dins del procés selectiu: seguiment i resolució

Professorat

Virginia Valero
Coordinadora d'Organització i Recursos Humans
Ajuntament de Sabadell

Metodologia

Es realitzaran tres sessions grupals per videoconferència i es disposarà d'una hora de treball asíncron fora de línia) de caràcter individual.
Es tracta d'un taller de caràcter pràctic on les persones participants podran exposar els seus dubtes, i es treballarà sobre exemples i casos reals.

L'avaluació de l'aprofitament es farà de forma continuada a partir de les activitats lliurades i de l'acompliment de percentatge de participació establert al programa de l'activitat.

Certificat

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament a l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi l’avaluació establerta en el pla docent.