Repensant l'avaluació de l'acompliment a les administracions locals: un nou impuls transformador (20149/2024-1) (Formació presencial de 4:30 hores)

Data
17/09/2024
Horari
De 9.30 a 14.00h
Lloc
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Persona de contacte
Miriam Castelltort Domingo
Adreça
C/ Girona, 20
Població
Barcelona
Codi Postal
08010
Organitza
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Inscripció
Gratuït
Requisits d'accés
Inscripció Prèvia - 25 places.
Descripció

Presentació

En un context de profundes transformacions i nous reptes per als governs locals, la necessitat de repensar els models de gestió del personal que forma part de les administracions locals esdevé imperatiu. Per oferir respostes a tot allò que implica la transformació digital, les dinàmiques de relleu intergeneracional o els canvis en els models de relació i col·laboració amb l'entorn, es fa imprescindible revisar instruments de gestió que permetin millorar la implicació dels professionals que integren els ajuntaments.

L'avaluació de l'acompliment es planteja com un instrument amb un potencial crític per la seva incidència en la resta de subsistemes de gestió de personal, des de validar la selecció fins a informar de la necessitat de capacitació, passant per donar suport a la carrera professional -especialment horitzontal- o revisar el model retributiu, entre d'altres.

Per ajudar a repensar l'avaluació de l'acompliment, la jornada planteja una reflexió estratègica i aplicada, que s'alinea amb els reptes que es plantegen al sector públic local. La reflexió es fa amb una perspectiva realista, conscient de la complexitat de dissenyar i desplegar aquest instrument a les entitats locals, per la qual cosa es contrasten diferents experiències reals per extreure'n aprenentatges.

Objectius

- Conèixer els conceptes clau i les noves perspectives de l'avaluació de l'acompliment per afrontar les transformacions del sector públic local.

- Reflexionar sobre el potencial de l'avaluació de l'acompliment per transformar el model d'ocupació pública local.

- Compartir experiències reals d'aplicació de l'avaluació de l'acompliment a diferents administracions locals.

Persones destinatàries

Professionals de les administracions locals amb perfils directius, de comandament i tècnics.

Programa
9.30 a 11.30 h.
Repensant l'avaluació de l'acompliment a les administracions locals: dels conceptes clau als potencials per transformar la gestió de personal
Miquel Salvador
Professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials. Universitat Pompeu Fabra
11.30 a 12.00 h.
Descans
12.00 a 14.00 h.
Taula rodona sobre experiències d'avaluació de l'acompliment a l'administració local: estratègies, instruments i resultats

Professorat

Robert López, cap del Departament de Desenvolupament i Benestar Organitzacional, Servei de Persones i Talent de l' Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Patricia Moreno, cap del Servei de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Juan Pablo Juste, director de Serveis de Recursos Humans de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Miquel Salvador, professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra.

Metodologia

La jornada, de caràcter presencial, preveu combinar una primera part de presentació dels conceptes clau de l'avaluació de l'acompliment i el seu potencial per afrontar els reptes que es plantegen en la gestió de personal de les administracions locals, i una segona part de reflexió i debat a partir d'una taula rodona amb experiències reals d'ajuntaments que han impulsat iniciatives en aquesta línia.

Certificat

S’expedirà un certificat d'assistència a l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives.