Preparació per a llocs de secretaria - Edició 1- (Castellà)

Data
19/09/2023 - 28/09/2023
Horari
9.00 a 14.30 hores
Lloc

El curs es realitzarà online per mitjà de la plataforma Zoom.

Persona de contacte
Docent Gemma Acedo. Graduat Social i Màster en Gestió de Recursos Humans. Directora de formació de CIFAE/EVINFOR.
Organitza
Federació de Municipis de Catalunya. www.fmc.cat.
Inscripció
Gratuït
Requisits d'accés
Inscripció
Descripció

En aquest curs desenvoluparem d'una forma motivadora les eines necessàries per a aconseguir la integració i el posicionament personal dins de l'entorn laboral. A més, es pretén incentivar el treball des de la motivació i el compromís.

Objectius
En finalitzar l'acció formativa, les persones participants hauran incrementat els seus coneixements i capacitats per a:

- Atendre el telèfon de manera correcta i resoldre de manera eficient les gestions realitzades per aquest mitjà.
- Mantenir organitzada la documentació aplicant aquells criteris útils perquè un sistema d'arxiu electrònic resulti eficient.
- Recolzar en l'organització d'espais, mitjans materials i documentals emprats en el desenvolupament de reunions.
- Realitzar la finalització professional de comunicats escrits i altres documents, preservant la seva confidencialitat.
- Propiciar i mantenir un clima relacional adequat per al bon acompliment en funcions de secretaria.
- Optimitzar la gestió del temps propi i aliè, aplicant les tècniques per a prioritzar, planificar i delegar tasques.
- Salvaguardar la confidencialitat en les comunicacions i millorar l'eficàcia comunicativa en l'àmbit de l'organització.
- Planificar, preparar, moderar i, en el seu cas dirigir, una reunió de treball eficient
- Afrontar les situacions o esdeveniments en els quals es requereixi recórrer al protocol, o bé, assessorar altres persones sobre com comportar-se o actuar en aquests casos.

Dies :19, 20, 22, 26 i 28 de setembre de 2023

Destinataris: El curs està adreçat al personal de les administracions locals que realitzen tasques relacionades amb llocs de secretaria.

Docent: Gemma Acedo. Graduat Social i Màster en Gestió de Recursos Humans. Directora de formació de CIFAE/EVINFOR.

Inscripcions: El termini d’inscripció finalitza a les 15 hores del dia 12 de setembre de 2023. La inscripció és gratuïta i el nombre de places, limitat. Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.