Curs bàsic de contractació per a personal no jurista (formació no presencial) (08/02/2023 a 16/03/2023)