Accessibilitat

El CEMICAL està revisant totes les planes del seu web i adequant-les als criteris d'accessibilitat fixats per la legislació vigent, amb l'objectiu de facilitar l'accés als seus continguts al major nombre de persones possible, especialment les persones amb discapacitats i les persones grans.

Per tal d'assolir aquest objectiu, s'han seguit les pautes WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines, versió 2.0) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium), de nivell AA. Aquestes pautes han estat referenciades i adaptades a la normativa estatal: Norma UNE 139803:2012.

Legislació

Incidències

Si teniu algun problema per accedir als continguts del web, o per fer suggeriments de millora, podeu adreçar-vos als responsables utilitzant el formulari de contacte.