Qui somEl consorciLa Junta de Govern

La Junta de Govern és l'òrgan de gestió i administració superior i està constituïda per sis membres, designats així:

President

Vocals:

Titulars:
Suplents:


El president

Ostenta la representació del Consorci i és designat per la Diputació de Barcelona:

Il·lm. Sr. Carles Ruiz NovellaLa Junta de Mediació i Conciliació

És un òrgan tècnic consultiu.

Presidenta

Vocals:El director gerent

Nomenat per la Junta de Govern a proposta del President:

Sr. Joaquim Valls Arnau

amunt