Publicacions

Monografies

Hi trobareu un seguit de treballs realitzats per diversos autors

Col·lecció "Estudis de Relacions Laborals"

Hi trobareu tots els llibres publicats dintre d'aquesta col·lecció

Col·lecció "Documents"

Hi trobareu tots els texts editats dintre d'aquesta col·lecció