Publicacions

Monografies

El CEMICAL compta amb l'autorització de l'autor i/o titular dels drets de propietat intel·lectual per a la comunicació pública i reproducció dels següents documents a l'efecte d'ampliar el seu abast i coneixement general. L'accés al seu contingut no habilita, en cap cas, per al seu tractament i/o explotació, comercial o no. Únicament facilita la possibilitat d'obtenir còpies, tot citant-ne la font i l'autor i/o titular dels drets de propietat intel·lectual.