Publicacions

Col·lecció "Documents"

Editorial: Diputació de Barcelona
Pàgines: 89
Idioma: Català
Dipòsit legal: B-42156-2011
Data de publicació: Gener, 2012

Aquest segon volum de la col·lecció Documents, és una recopilació de les aportacions de diversos experts, recollides en quinze butlletins extraordinaris que vam editar entre els mesos d'abril i juliol de 2011, en els quals s'abordaren les qüestions bàsiques previstes en la futura reforma de les pensions així com la seva possible incidència en el sector públic. Aquesta reforma fou aprovada mitjançant la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Editorial: Diputació de Barcelona
Pàgines: 71
Idioma: Català
Dipòsit legal: B-48091-2009
Data de publicació: Desembre, 2009

Amb motiu de l'aprovació de la LLei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), des del CEMICAL hem editat aquest Document que recull les aportacions de diversos autors de reconegut prestigi sobre els principals aspectes pràctics relacionats amb la negociació col·lectiva de les condicions de treball del personal al servei de les administracions públiques.

Col·lecció "Documentos"

Editorial: Diputació de Barcelona
Pàgines: 93
Idioma: Castellà
Dipòsit legal: B-42155-2011
Data de publicació: Gener, 2012

Este tercer volumen de la colección Documentos, es una recopilación de las aportaciones de varios expertos, recogidas en quince boletines extraordinarios que editamos entre los meses de abril y julio de 2011, en los cuales se abordaron las cuestiones básicas previstas en la futura reforma de las pensiones así como su posible incidencia en el sector público. Esta reforma fue aprobada mediante la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Editorial: Diputació de Barcelona
Pàgines: 72
Idioma: Castellà
Dipòsit legal: B-47858-2009
Data de publicació: Desembre, 2009

Con motivo de la aprovación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), desde el CEMICAL hemos editado este Documento que recoge las aportaciones de diversos autores de reconocido prestigio, sobre los principales aspectos prácticos relacionados con la negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal al servicio de las administraciones públicas.

Editorial: Diputació de Barcelona
Pàgines: 93
Idioma: Castellà
Dipòsit legal: B-37141-2008
Data de publicació: Juny, 2008

Con motivo de la aprovación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), desde el CEMICAL hemos editado este Documento que recoge las aportaciones de diversos autores de reconocido prestigio sobre propuestas de desarrollo legislativo a nivel autonómico del EBEP y pensando en su aplicación en el ámbito local.