Llocs web

Tribunal Constitucional


Tribunal Constitucional

Pàgina web amb una estructura senzilla i clara i amb continguts molt accessibles. En destaquen els següents:

  • Jurisprudència Constitucional:
    • Sentències dictades els darrers 3 anys, ressenyades i ordenades cronològicament, amb accés directe al text íntegre.
    • Sentències i autos des de 1980, al text íntegre dels quals s'accedeix mitjançant una consulta a la base de dades del BOE, a la qual enllaça.
    • Publicacions (referenciades).
    • Memòries dels darrers 2 anys: Recullen l'activitat jurisdiccional del Tribunal. D'especial interès són les referències als nombrosos pronunciaments relatius al dret a la llibertat sindical, negociació col·lectiva, drets i condicions de treball de les persones que exerceixen les tasques de representació sindical.