Llocs web

Poder Judicial


Poder Judicial

Espai virtual que té, entre d'altres finalitats, la d'oferir la recerca gratuïta de jurisprudència, en resposta a la creixent demanda que existeix sobre la matèria.

Aquesta pàgina s'inicia amb dues finestres, una primera de novetats, i una segona dividida en tres apartats:

  • Consell General del Poder Judicial: Centre de Documentació Judicial (CENDOJ) i compendi de legislació bàsica.
  • Tribunal Suprem: Possibilitat d'efectuar la recerca mitjançant la utilització d'una base de dades, accés directe a les 50 darreres sentències de cada sala i selecció d'aquelles de més actualitat que hagin estat especialment controvertides.
  • Jutjats i Tribunals: Accés a les sentències d'actualitat més rellevants d'altres jutjats i tribunals de l'Estat permanentment actualitzat.