Llocs web

Organización Internacional del Trabajo

Organización Internacional del Trabajo

La informació que conté (en diversos idiomes, entre ells el castellà) està relacionada amb la funció original de l'OIT: desenvolupar i promoure, a nivell mundial, un sistema de normes internacionals del treball.

Destaquen, pel seu interès, els següents apartats:

  • Textos de convenis, recomanacions, informació sobre ratificacions per conveni o país i comentaris dels òrgans de control (ILOLEX).
  • Legislació nacional sobre treball, Seguretat Social i drets humans connexos (NATLEX).
  • Informes de l'OIT.
  • Casos del Comitè de Llibertat Sindical (LIBSYND).
  • Butlletí mensual amb legislació laboral recent (LEGISLATIVE INFORMATION).
  • Glossari: Terminologia sobre normes internacionals del treball.
  • Treball: La revista de l'OIT.