Llocs web

Noticias Jurídicas


Noticias Jurídicas

La pàgina web, amb molta informació i constantment actualitzada, destaca per la seva base de dades de legislació (conté 11.000 normes a text complet) i s'organitza en diversos apartats:

  • Legislació:
    • Novetats legislatives: Normes publicades en el BOE que han entrat en vigor en els darrers 5 dies; accés al text íntegre.
    • Repertoris de legislació: Classificats per àmbits (d'entre ells, el laboral i l'administratiu), us permetran; accedir al text íntegre de la normativa vigent consolidada, amb crides i referències a les diferents modificacions que s'han produït sobre el text originari. També es pot accedir al text de normes ja derogades.
  • Enllaços: Recull molt complet, classificat conforme a 3 criteris (per matèries; geogràfic; institucional).
  • Articles: Comentaris i articles de les diferents branques del dret, d'entre elles, la laboral i l'administració.