Llocs web

Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans


Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans

La Fundació, integrada per organitzacions públiques i privades, orienta les seves activitats a afavorir les relacions laborals des de la vessant de la motivació. D'entre els diferents apartats de la pàgina web, destaquen aquests:

 • Activitats:
  • Sessions de benchmarking i plenàries.
  • Intermediació laboral.
  • Projectes.
 • Serveis On-line:
  • Llibreria: Ressenyes i resums de llibres i articles, classificats per temes (el de relacions laborals, d'entre ells).
  • Enllaços a d'altres pàgines web de l'àmbit dels recursos humans.
  • Notícies internacionals i nacionals.
  • Treballs i estudis en el camp de les relacions laborals.