Llocs web

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional CEMCI


Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional

Aquest organisme autònom de la Diputació Provincial de Granada desenvolupa accions orientades a la millora en la qualitat de l'acció administrativa i ofereix formació i assistència tècnica a les corporacions locals d'Espanya i Iberoamèrica.

La pàgina web consta de diversos apartats:

  • Programa d'activitats formatives adreçades al personal.
  • Publicacions.
  • Accions d'investigació.
  • Fons documental especialitzat en règim local.