Llocs web

Área de Recursos Humanos Integrados


Área de Recursos Humanos Integrados

Pàgina web que ofereix documentació diversa, d'actualitat i de gran utilitat per a totes aquelles persones que intervenen al món laboral, amb un sistema d'informació molt sistemàtic, organitzat en diferents apartats: recursos humans, relacions laborals, formació, salut laboral, ocupació, software, coaching, gestió del coneixement, psicologia i serveis.

Destaca el següent:

  • A través de les nou primeres seccions, es pot accedir a la documentació que les integra subdividida, bàsicament, en articles, documents i enllaços. A més a més, cada apartat presenta característiques pròpies en funció del tema tractat (legislació, cursos, ofertes...).
  • L'apartat "Serveis" ofereix la possibilitat de buscar la informació d'una manera més directa per mitjà del cercador d'articles, l'actualitat de notícies, els enllaços i el butlletí electrònic (de subscripció gratuïta). També s'hi pot trobar un extens glossari que incorpora els nous termes anglosaxons així com un fòrum de debat i consulta.