Sessions

Presentacions dels "Estudis de Relacions Laborals"

"L'assetjament psicològic: incidència en el sector públic" del Sr. Juan B. Lorenzo de Membiela

Les fotografies

Antoni Fogué presentà l'acte

Antoni Fogué, president del Consorci, presentà l'acteL'autor, Juan B. Lorenzo de Membiela, amb Isabel Raguer i Joaquim Valls

L'autor, Juan B. Lorenzo de Membiela, amb Isabel Raguer i Joaquim VallsAssistents a l'acte

Assistents a l'acteAssistents a l'acte

Assistents a l'acte