Nocions bàsiques

 1. Què és un pla de pensions?
 2. Quins són els elements personals d'un pla?
 3. Quines són les modalitats possibles?
 4. Quines contingències cobreix un pla?
 5. Els plans de pensions d'ocupació: principis i característiques
 6. Què són les "especificacions" d'un pla?
 7. Què és la Comissió promotora del pla?
 8. Què és la Comissió de control del pla?
 9. Què és la Comissió de control del fons?
 10. L'entitat gestora i l'entitat dipositària
 11. Relacions entre els diferents agents
 12. Com tributen les prestacions de plans de pensions?