Constitució d'un pla

  1. Situació a l'Administració pública
  2. Procediment de constitució
  3. Models de reglament i de bases de selecció
  4. Legislació vigent