El sistema públic de Seguretat Social

7. Simulador de la Seguretat Social per al càlcul de prestacions

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), ha posat en marxa des de finals de l'any 2015 un simulador per calcular prestacions del sistema públic de la Seguretat Social. Està actiu al web https://tu.seg-social.gob.es

Per accedir als seus serveis cal identificar-se mitjançant certificat digital, DNI electrònic o clau d'accés (usuari i contrasenya).

El simulador permet realitzar consultes personalitzades accedint, entre d'altres, als següents serveis:

tornar a El sistema públic de Seguretat Social