Nocions bàsiques

Què és la comissió de control del fons?

 1. Funcions
  • Supervisa el compliment dels plans adscrits.
  • Aprova l'actuació de l'entitat gestora.
  • Substitueix l'entitat gestora o la dipositària.
 2. Composició: La composició d'aquesta Comissió dependrà del nombre de plans de pensions integrats en el Fons:
  • Fons Uniplan: Si el fons de pensions instrumenta un únic pla de pensions, la Comissió de control del pla exercirà les funcions de Comissió de control del fons.
  • Fons Multiplan: Si el fons està format per diversos plans, la Comissió de control del fons es formarà amb representants de totes les Comissions de control dels plans.
 3. Vot: El vot és ponderat, en funció del patrimoni de cada pla en el fons.