Nocions bàsiques

Quines són les modalitats possibles?

 1. En funció dels subjectes constituents
  • Pla d'ocupació:
   Només poden ser partícips els empleats de l'entitat promotora. Poden realitzar aportacions: el promotor, el partícip, o ambdós conjuntament.
  • Pla individual:
   El promotor és una entitat financera o asseguradora. El partícip és una persona física.
  • Pla associat:
   El promotor és una associació o sindicat. Els partícips són els associats o afiliats.
 2. En funció de les obligacions estipulades
  • D'aportació definida:
   L'objecte definit és la quantia de les contribucions del promotor i, si és el cas, dels partícips.
  • De prestació definida:
   Defineix com a objecte la quantia de les prestacions a percebre pels beneficiaris.
  • Mixt:
   L'objecte és, simultàniament, la quantia de la prestació i l'import de la contribució.