> Plans de pensions > Enllaços > Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Enllaços

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones


Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Pàgina web del Ministeri d'Economia i Hisenda on podem trobar els següents continguts relacionats amb els plans i fons de pensions:

  • Regulació
  • Consultes de plans i fons de pensions
  • Balanços i comptes de pèrdues i guanys
  • Models de normes de funcionament de fons de pensions
  • Memòria anual d'assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions
  • Informe estadístic anual
  • Base de dades

tornar enrere