> Plans de pensions > Enllaços > Comisión Nacional del Mercado de Valores

Enllaços

Comisión Nacional del Mercado de Valores


Comisión Nacional del Mercado de Valores

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) és l'organisme encarregat de la supervisió i inspecció dels mercats de valors espanyols i de l'activitat de tots els qui hi intervenen. El seu objectiu és vetllar per la transparència dels mercats de valors espanyols i la correcta formació de preus, així com la protecció de les inversions. La CNMV, en l'exercici de les seves competències, rep un important volum d'informació de i sobre els qui intervenen en els mercats. Una gran part d'aquesta informació s'inclou en els seus registres oficials i té caràcter públic.

De la seva pàgina web destaquem:

  • Consultes als registres oficials
  • Legislació, jurisprudència i altres normes
  • Orientació a l'inversor
  • Informe de consultes i reclamacions
  • Publicacions i altres documents

tornar enrere