> Plans de pensions > Enllaços > Agència Tributària

Enllaços

Agencia Tributaria


Agencia Tributaria

L'Agència Tributària és l'organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal i del duaner, així com dels recursos d'altres administracions i ens públics, nacionals o de la Unió Europea, que li hagin encomanat la seva gestió.

Entre els continguts de la seva pàgina web, podem trobar:

  • Informació tributària
  • Oficina virtual
  • Models i formularis
  • Normativa en matèria d'impostos de les comunitats autònomes i les entitats locals

tornar enrere