Agències de rating

Les agències de rating són organismes encarregats d'avaluar la solidesa financera d'un Estat o d'una empresa, qualificant-los amb una nota concreta segons una escala preestablerta. Segons aquesta nota, les agències determinen les seves previsions sobre la capacitat de pagament dels deutes adquirits per una empresa o un Estat. El principal objectiu d'aquestes qualificacions és oferir a l'inversor una base sobre la qual orientar-se a l'hora de comprar productes financers, especialment accions i bons de deute.

La crisi econòmica actual ha posat en dubte la labor de les agències de qualificació. Malgrat això, segueixen tenint una gran influència en els mercats.

El rating és una escala de qualificacions que s'elabora després d'analitzar diversos aspectes. Les principals agències fan servir un sistema similar a les del sistema educatiu anglosaxó, basant-se en lletres.

Les agències utilitzen les "qualificacions" per establir la solvència i l'estabilitat. A continuació us presentem les que utilitzen les agències Fitch, Moody's Corporation i Standard & Poor's:

Qualificacions usades per les Agències de rating
Tipus Fitch Moody's S.P.
Màxima qualitat AAA Aaa AAA
Alta qualitat AA+, AA, AA- Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA-
Bona qualitat A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
Capacitat satisfactòria, però pot dimitir BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
Seguretat reduïda BB+, BB, BB- Ba1 Ba2 Ba3 BB+, BB, BB-
Molt vulnerable B+, B, B- B1 B2 B3 B+, B, B-
Retards en pagaments CCC Caa Caa3 CCC+ CCC
Poca possibilitat de pagament Ca

tornar al glossari