Petició del Codi bàsic de legislació i publicacions digitals

Sol·licito rebre, de manera gratuïta:

 Dades personals 

Cal emplenar tots els camps


 Comentaris, suggeriments, observacions 
En compliment de la legislació de protecció de dades, s'informa a la persona interessada que les dades subministrades resulten necessàries per al desenvolupament de l'activitat institucional pròpia del CEMICAL, i s'incorporaran a un arxiu de dades automatitzat per al seu tractament informàtic.

Així mateix, s'informa que no es farà cap cessió o transferència d'aquestes dades i que es pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al seu tractament, en els termes previstos a la legislació vigent, enviant un missatge de correu electrònic a cemical@diba.cat.