Butlletí

Trieu l'any: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002

Any: 2018

 • Núm. 143 - Juliol 2018 [Arxiu pdf, 360 kb]

  Legislació

  • Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018


 • Núm. 142 - Maig 2018 [Arxiu pdf, 397 kb]

  Sentències

  • Accés als cossos policials i alçada mínima
  • Dret a la privacitat en la vida laboral: l'ús del correu electrònic


 • Núm. 141 - Març 2018 [Arxiu pdf, 319 kb]

  Sentències

  • Aplicació preferent de la regulació de l'EBEP sobre negociació col·lectiva en els pactes de gestió dels hospitals públics
  • El principi d'igualtat de retribucions a igualtat de funcions en l'àmbit de la funció pública


 • Núm. 140 - Gener 2018 [Arxiu pdf, 318 kb]

  Legislació

  • Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018

  Sentències

  • Personal laboral indefinit no fix i dret a mobilitat geogràfica per conciliació de la vida laboral i familiar
  • Assetjament laboral i indemnització per danys morals