Avís legal

La titularitat d'aquest portal és del Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL), amb NIF P5800030H, amb domicili fiscal a Rambla Catalunya, 126, 08008 de Barcelona, telèfon 93 402 20 78 i adreça de correu electrònic cemical@diba.cat.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat del CEMICAL o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al CEMICAL. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Política de privacitat

Les dades facilitades seran tractades pel CEMICAL per a donar resposta a la vostra subscripció i per valorar el resultat en funció de la missió d’interès públic de difusió de les activitats del Consorci.

Així mateix, us informem que no es farà cap cessió o transferència de les vostres dades i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al seu tractament, en els termes previstos a la legislació vigent, enviant un missatge de correu electrònic a cemical@diba.cat.

D’altra banda, us fem saber que utilitzem el Google Analytics per a la recollida d'estadístiques. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és transmesa i arxivada directament per Google en els servidors del web. Per tal d'impedir la recollida de l'adreça IP, el CEMICAL té activada l’opció Anonymize IP, incorporada pel propi sistema, que emmascara els tres darrers dígits d’aquesta adreça de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

Per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les teves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició la bústia delegatproecciodades@diba.cat, des d’on us atendrà el Delegat/a de Protecció de Dades.

Tot i que creiem que per aquesta via us hem resolt qualsevol qüestió relacionada amb la vostra privacitat, si ho creieu oportú, podeu presentar una reclamació reclamació a través de la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Responsabilitat dels continguts

Llei aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.